Follow Bastaard Platen to join the conversation.

When you follow Bastaard Platen, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Bastaard Platen

Tilburg, The Netherlands

Het in Tilburg gevestigde “Bastaard Platen” is het onafhankelijke platenlabel van Mathijs Leeuwis en Jeroen Kant. Gericht op kwaliteitsacts die zich in een niche bevinden: Nederlandstalige artiesten met teksten die er wél toe doen.